W przypadku pożaru konstrukcja budynku musi pozostać nienaruszona przez określony czas, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w budynku.

Powłoki przeciwogniowe wydłużają czas podnoszenia się temperatury. Pod wpływem gorąca farba pęczniejąca formuje pianową powłokę, która izoluje przepływ ciepła od miejsca pożaru do stali.

Firma LULU posiada w swojej ofercie również produkty firmy Hensel pod marką HENSOTHERM® obejmują asortyment rozpuszczalnikowych i wodnych systemów powłok do ochrony przeciwogniowej.

Teknos Oy i Rudolf Hensel GmbH podjęli współpracę w zakresie rozwoju najbardziej efektywnych na rynku systemów powłok antykorozyjnych i antyogniowych

?>